สวมหน้ากากอนามัน เมื่อติอต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Admin July 25, 2020

สวมหน้ากากอนามัน เมื่อติอต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Please wear a hygienic mask at Immigration office

Share This