37 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000

โทร. 0-7646-0512, 0-7646-0647 Email: phangngaimmigration@gmail.com

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา Pang-Nga Immigration