สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Admin April 22, 2021

สรุปผลการจัดซื้อซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ 023 ของ ตร.

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

Share This