ประกาศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สำหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

Admin March 01, 2024

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์สำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างรายละเอียดขอบเขตงานที่จะจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ตม.พังงา

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ตม.พังงา

Share This