ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง

ADMIN March 28, 2024

เมื่อวันที่ 28 มี.ค 67 ด.ต.ทินกร หนูสวัสดิ์ และ ส.ต.ท.หญิง ปารณีย์ เขียวจินดา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ในสังกัด สตม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 4 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 29 อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Share This