ผกก.ตม.จว.พังงา ประชุมบริหารภายในหน่วย

ADMIN March 26, 2024

เมื่อวันที่ ๒๖ มีค. ๒๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.วิชา จำปาวัลย์ ผกก.ตม.จว.พังงา ได้ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด ดม.จว.พังงา ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.พังงา เพื่อนจังข้อสั่งการ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในหน่วยงาน โดย ผกกฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการดีเด่นประจำเดือน มี.ค. ๖๗ และแจ้งข้อสั่งการของ ผบช.สตม. และ ผบก.บก.ตม.๖ พร้อมทั้งกำชับให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีข้าราชการดำรวจในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ นาย

Share This